[LV] Latviski [ENG] English

Noslēdzas IT kompetences centra projekts „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”

2018. gada 31. decembrī beigsies IT kompetences centra projekts „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”, projekta id. nr. 1.2.1.1/16/A/007.
 
Projekta mērķis: paaugstināt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozares komersantu konkurētspēju, sadarbībā ar 5 nozares zinātniskajām institūcijām līdz 2018.gada 31.decembrim īstenojot vismaz 19 pētījumus Biznesa procesu analīzes tehnoloģiju un Dabīgās valodas tehnoloģiju jomās, lai to rezultātā vismaz 16 komersanti attīstu un ieviestu ražošanā jaunus produktus un tehnoloģijas.
 
Projekta rezultāti:
  • * 2017. gadā īstenoti 8 pētījumi;
  • * 2018. gadā īstenoti 9 pētījumi un līdz gada beigām tiks pabeigti vēl 2 pētījumi;
  • * sagatavotas vismaz 34 publikācijas;
  • * 16 komersanti ir saņēmuši ERAF atbalstu, lai laistu tirgū jaunus produktus.
  • * Projekta kopējās izmaksas plānotas 5’393’495,93 EUR un ERAF atbalsts 3’206’250,00 EUR.
 
Pētījumu pārstāvji projekta laikā piedalījušies Ekonomikas ministrijas organizētajā konferencē INTER-COMP-INNO un Latvijas Investīciju attīstības aģentūras rīkotajā konferencē Deep Tech Atelier.
 
Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.
 
 

PwC ITS iesaistās IT kompetences centra jaunajā projektā "Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs"

2016. gada 27. septembrī SIA „IT kompetences centrs” ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdzis līgumu par projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs” (līguma Nr. 1.2.1.1/16/A/007) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

Projekta “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs” mērķis: paaugstināt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozares komersantu konkurētspēju, sadarbībā ar 5 nozares zinātniskajām institūcijām līdz 2018.gada 31.decembrim īstenojot vismaz 19 pētījumus Biznesa procesu analīzes tehnoloģiju un Dabīgās valodas tehnoloģiju jomās, lai to rezultātā vismaz 16 komersanti attīstu un ieviestu ražošanā jaunus produktus un tehnoloģijas.

IT kompetences centra projekts paredz pētniecību viedās specializācijas jomā “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas”, apakšjomā “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas”. 19 pētījumi paredzēti virzienos “Dabīgās valodas tehnoloģijas” un “Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas”, kas iekļaujas nozares attīstības stratēģijā definētajās viedās specializācijas jomās.

Projekta laikā plānota tehniski ekonomiskā priekšizpēte, rūpnieciskie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes, kā arī projekta vadība, t.sk. pētījumu koordinēšana un sadarbības veicināšana starp nozares komersantiem un nozares zinātniskajām institūcijām.

Projekts uzsākts 2016.gada jūnijā un to plānots pabeigt līdz 2018.gada 31.decembrim, līdz ar to tā plānotais ilgums ir 2 gadi un 7 mēneši jeb 31 mēnesis, kur 28 mēneši plānoti pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas, bet 3 – pēc projekta iesniegšanas.

Projekta plānotās izmaksas: 5’393’495,93 EUR, plānotais ERAF atbalsts 3’206’250,00 EUR.

Plānotie projekta rezultāti:

  • īstenoti 19 pētījumi, kuru rezultātā izstrādāti vismaz 19 jauni produkti vai jaunas tehnoloģijas,
  • 16 IKT nozares komersanti saņēmuši atbalstu un grantu, kā rezultātā paaugstinās to konkurētspēja.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

 

PwC iegādājas biznesa un IT konsultāciju uzņēmumu BITI

2016. gada 23. februārī pasaulē lielākā audita un biznesa konsultāciju tīkla uzņēmums PwC iegādājās SIA “BITI,” kura Latvijas tirgum sniedz tādus ar biznesa tehnoloģijām saistītus pakalpojumus kā kiberdrošība, lielapjoma datu analīze, risku izvērtēšana un izmaiņu pārraudzība. Abu uzņēmumu zināšanu apvienošana vēl vairāk nostiprinās PwC eksperta pozīcijas minēto pakalpojumu segmentā, vienlaikus paplašinot klientu portfeli Baltijā.

Līdztekus jau esošajiem pakalpojumiem risku pārvaldībā, informācijas sistēmu (IS) ieviešanā, informācijas tehnoloģiju (IT) attīstības plānošanā un stratēģijas izstrādē, kā arī kopējās IT pārvaldības uzlabošanā, šis darījums paplašina PwC zināšanu bāzi attiecībā uz kiberdrošības risku pārvaldību un lielapjoma datu analīzi.

Lielie un vidējie uzņēmumi ir atzinuši, ka kiberuzbrukumu apdraudējums, kā arī datu drošības trūkums ir viens no lielākajiem biznesa riskiem Latvijā[1]. PwC un BITI speciālisti uzskata, ka lielapjoma datu analīzei privātajā biznesā ir milzīgs potenciāls, ko varētu izmantot, lai paaugstinātu efektivitāti, samazinātu dažādus riskus un likvidētu nelietderīgu resursu patēriņu, kas ir svarīgi jebkura mēroga uzņēmumam.

Līdz šim SIA “BITI” ir sniegusi pakalpojumus lielākajiem Latvijas uzņēmumiem dažādās tautsaimniecībai nozīmīgās nozarēs – BITI klientu vidū ir telekomunikāciju operatori LMT, TELE2, banka Citadele, “Ventspils nafta” termināls un Latvijas Banka.

PwC valdes priekšsēdētāja un vadošā partnere Zlata Elksniņa-Zaščirinska darījuma nozīmi skaidro šādi: “BITI uzņēmuma iegāde ir likumsakarīgs solis PwC biznesa attīstībā. Prasmīga tehnoloģiju izmantošana un datu apstrādes pakalpojumi kļūst arvien pieprasītāki visā pasaulē. Apvienojot PwC starptautisko pieredzi ar BITI inovatīvo pieeju, klienti Latvijā saņems vislabāko iespējamo risinājumu.”

SIA “BITI” vadītājs Ēriks Dobelis: “BITI lēmums integrēties PwC starptautiskajā tīklā ir pavēris iespējas piedāvāt unikālus, Latvijā izstrādātus pakalpojumus Baltijā un visā Eiropā. Lepojamies ar vairākiem biznesa klientiem, kuri ir guvuši reālu biznesa labumu no mūsu inovatīvās pieejas, sevišķi lielapjoma datu apstrādē un izmantošanā.”

 

Uzziņai par PwC

PwC uzņēmumi palīdz juridiskām un fiziskām personām radīt tām nepieciešamo vērtību. Mūsu uzņēmumu tīklā 157 valstīs strādā vairāk nekā 208 000 speciālistu, kuru uzdevums ir sniegt kvalitatīvus revīzijas pakalpojumus, kā arī nodokļu, juridiskās un biznesa konsultācijas. Pastāstiet mums par sev svarīgo un uzziniet vairāk, apmeklējot mūs www.pwc.lv.

 

“PwC” apzīmē PwC uzņēmumu tīklu, kā arī vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.

 

Kontaktpersona:

Evija Baula
Mārketinga un komunikācijas vadītāja
Tālr.: +37128321144, e-pasts: evija.baula@lv.pwc.com[1]2015. gadā veiktā uzņēmumu vadītāju aptauja PwC 18th CEO Survey